Koordinering av skatter och avgifter på transporter

2019-05-22

I en skrivelse till Finansdepartementet föreslår Näringslivets Transportråd åtgärder för en bättre koordinering av skatter och avgifter på transporter.  Det behövs en samlad översyn av hur dessa påverkar näringslivets konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm