Jenni Ranhagen ny kanslichef

2019-03-11

Ny kanslichef Näringslivets Transportråd

Guy Ehrling kommer efter 12 år på posten som kanslichef i NTR att sluta. Jenni Ranhagen har rekryterats som ny kanslichef. 

Jenni kommer närmast från Jernkontoret där hon har arbetat som rådgivare med ansvar för transportfrågor och branschstatistik. Hon har även flerårig erfarenhet från statlig myndighet och regeringskansliet. 

Kanslichefen företräder NTR i omvärldskontakter genom deltagande i möten anordnade av exempelvis regeringskansliet, Riksdagen och transportmyndigheterna, deltar i referensgrupper samt utformar remissvar och andra skrivelser och ställningstaganden i samråd med medlemsföretag och styrelse. I arbetsuppgifterna ingår vidare att externt kommunicera NTRs ståndpunkter. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna och styrelsen i NTR driva och utveckla frågor som är viktiga för transportköparna, säger Jenni Ranhagen.

Jenni tillträder senast under juni.

Mer information kan fås av ordförande Per Bondemark per.bondemark@ssab.com eller Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@jernkontoret.se eller Guy Ehrling guy.ehrling@gek.se

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm