Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan

2019-11-15

Äntligen får Sverige en långsiktig underhållsplan

Näringslivets Transportråd välkomnar regeringens beslut om att uppdra åt Trafikverket att upprätta en långsiktig underhållsplan. Näringslivets Transportråd har i flera år i remissvar och andra sammanhang efterlyst en mångårig och finansierad underhållsplan av infrastrukturen.

- Att järnvägsunderhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft. Det är positivt att regeringen nu hörsammar vår önskan, säger Per Bondemark ordförande i Näringslivets Transportråd.

Enligt Näringslivets Transportråd är det avgörande för regeringens storsatsning på järnvägen att de projekt som beslutas i den långsiktiga planen är finansierade och att det finns en stabilitet i underhållsplaneringen. En långsiktig plan möjliggör att man på sikt betar av den underhållsskuld för järnvägen som byggts upp på grund av att man under många år underinvesterat i underhåll. Först när underhållsskulden har minimerats kommer Trafikverket att kunna ägna sig mer åt förebyggande underhåll i stället för avhjälpande, vilket är avgörande för järnvägens attraktivitet. För att garantera långsiktighet i planen bör den helst sträcka över 10-20 år.

Näringslivets Transportråd är vidare positiva till att Trafikverket enligt uppdraget ska genomföra uppdraget i bred samverkan med bl.a. transportköpare.

Mer information kan fås av Jenni Ranhagen jenni.ranhagen@transportrad.se

 

Näringslivets Transportråd – för transportköpare, 114 82 Stockholm